BEŞDUYU TEMİZLİK hizmetleri arasında yer alan Kocaeli Personel Temini Hizmeti firmaların dönemsel ya da daimi personel ihtiyaçları konusunda destek olmaktadır. Dönemsel Personel Temini lojistik depolarda ve üretim sayılarında sezonluk artışlar görülen firmalar tarafından tercih edilmektedir.

Gebze Personel Temini

Dönemsel personel temininde tercih edilen meslek grupları; yükleme-boşaltma elemanları, paketleme elemanları, etiketleme elemanları, çapak alma elemanları, temizlik  Şirketi elemanları ve benzeri işlerde talep yoğunluktadır. Personel talebinde bulunan firma bilgileri, yapılan işin niteliği, aranan personelin niteliği, personelin çalıştırılacağı alan, talebin sürekliliği hizmetin başlayabilmesi açısından gerekli bilgileridir. Dönemsel Personel Temininde ana firma ile yapılan sözleşme sonrası alt taşeronluk dosyası açılarak ana firmanın verdiği sayı ve niteliklerde personeller görevlendirilmektedir. Dönemsel olarak yapılan bu personel temininde dışarıdan bir desteğe ihtiyaç duyulmasında birçok etken söz konusudur. Bu etkenlerin başında dönemsel olarak alınan fazla sayıda personelin giriş ve çıkış işlemleri ana firma için oluşturacağı iş yükü ve bunların beraberinde getirdiği yasal yükümlülüklerin azalmasıdır. Dönemsel Personel Temini ihtiyacını dışarıdan destekle çözümleme yoluna giden firmaların tercih sebeplerinden biriside iş gücü kaybının hafiflemesinin yanı sıra personel bulma maliyetlerinin düşürülmesidir.

Dilovası Personel Temini

Bulunan personeller BEŞDUYU TEMİZLİK süzgecinden geçmiş olacağı için kriterler noktasında hedefler daraltılmış ve talebe en yakın iş gücünün bulunmasında harcanması muhtemel süreler kısaltılmış olacaktır. Ayrıca dönem sonrasında alt yüklenici tarafından kesilen faturaların tamamı gider olarak gösterilebileceğinden vergi indirimi ile maliyetler düşürülecektir. Kocaeli Personel Temininde diğer hizmet olan Daimi Personel Temini genellikle üretici firmalar tarafından tercih edilmektedir. Üretim destek personelleri, temizlik elemanları, forklift operatörü, vinç operatörü, makine operatörleri, ve benzeri meslek gruplarında daimi personel temini desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Daimi personellerin bordrolama işleri ve yasal süreçlerin tamamı alt yüklenici tarafından yapılmaktadır. Personellerin arama-bulma-işe yerleştirme süreçleri BEŞDUYU TEMİZLİK tarafından çözüm ortaklığı noktasında hassasiyetle yapılmakta ve “işe uygun personeller” yerleştirilmektedir. Daimi personel temininde personellerin bordrolama işleri yapılırken diğer yandan belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesiyle doğabilecek yasal yükümlülüklerde (kıdem-ihbar tazminatları gibi) alt yüklenici tarafından üstlenilmektedir.

Çayırova Personel Temini

Kocaeli Personel Temini hizmeti içerisinde yer alan Daimi Personel Temininde çözüm ortaklığı sunduğumuz firmalar tarafından gelen taleplerin önemi büyüktür. Daimi personel yerleştirilmelerinde belirli süreli sözleşmeleri dolan personeller ana firmanın talebi doğrultusunda alt yüklenicinin bünyesinden çıkıp ana firma kadrosuna geçişleri yapılmaktadır. Alt yüklenicinin bilgisi dahilinde olmayan personel transferleri ana firma sözleşme hükümlerine aykırı davrandığı için alt yüklenicinin yasal haklarını kullanması zorunluluğu doğuracaktır. Kocaeli Personel Temini hizmetinde daimi ya da geçici süreyle verilen tüm personel hizmetleri taleplerinize uygun şekilde BEŞDUYU TEMİZLİK tarafından verilmekte olup profesyonel ekiple çalışmanın avantajlarını görmeniz dileğiyle…