DERİNCE TEMİZLİK ŞİRKETİ

Dış kaynak kullanımı; İşletmelerin sadece kendi sahip oldukları yetenek ve becerileri esas alan işlerin dışındaki; öz veya temel yeteneklerinin kullanılmadığı işlerin, işletme dışından kendi alanında uzmanlaşmış başka işletmelerden almasıdır. Küreselleşmeyle doğru orantılı olarak artan rekabet koşulları işletmeleri daha bilinçli olmaya ve yetersiz kaynaklar içerisinde daha verimli bir şekilde çalışmaya zorlamaktadır.

Zor rekabet koşullarının karşılanması için çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde toplam kalite yönetimi, örgütsel davranış ve değişim mühendisliği gibi birçok yönetim anlayışından yararlanılmaktadır. Dış Kaynak Kullanımı ise bu çağdaş yönetim anlayışları içerisinde işletmelerin sıklıkla tercih ettiği bir o kadar stratejik ve popüler bir yönetim yaklaşımıdır. Günümüzde artan rekabet şartlarının ağırlığı, yönetim ve finanslar açıdan şirketleri olumsuz yönde etkilemektedir. Yönetim ve finanslar açıdan şirketleri olumsuz yönde etkilemektedir. Firmalar artan bu rekabeti karşılamak ve karlılıklarını korumak amacı ile maliyetlerine ve satış verimliliğine odaklanmalıdır. Bu bağlamda şirketler, rekabeti karşılamak, kaynakların verimli kullanımına odaklanmak, maliyetleri azaltmak, esneklik sağlamak ve olası riskleri azaltmak gibi yönetsel hedeflerine ulaşabilmek için dış kaynak kullanımı uygulamalarından faydalanmaktadır. Dış Kaynak kullanımı en alt kadro olan temizlik hizmetlerinde temizlik şirketleri aracılığıyla popüler olarak en çok tercih edilen departmandır.

Dış Kaynak Kullanımı içeriğine bakıldığında diğer tedarik uygulamalarından farklı olmadığı düşünülebilir ancak bu sistemde diğer tedarik yöntemlerinden farklı olarak; organizasyonun daha önce kendi

Gebze Temizlik Şirketi

bünyesinde gerçekleştirilebileceği faaliyetlerinin bir kısmını dışarıdan bir organizasyona devretmesidir. Yani şirket önceleri kendi bünyesinde elemanlarla temizlik işlerini yaparken sonrasında temizlik şirketi aracılığıyla hizmeti dış kaynaktan alabiliyor. İşletmenin herhangi bir faaliyetinin dış kaynak kullanımıyla tedarik edilmesi işletmeler için kritik bir karar niteliğindedir ve işletmenin gelecekteki değişimleri ve çevresel faktörleri göz önüne alarak planlı bir şekilde gerçekleştirmelidir.  Gebze Temizlik Şirketi İşletmeler değişen çevre koşullarına ayak uydurmak üzere, kalite, hizmet ve hız gibi ölçütlerde yeni ve ilerleyen bir grafik için alt işlerin devri işlerini kullanmalıdırlar. Temizlik Şirketleri aracılığı ile yapılan dış kaynak kullanımı hizmeti, hizmetin süreçlerinin, süresinin ve şartlarının belirlendiği bir sözleşme dahilinde temizlik şirketi ile arasında alt iş olarak devredilir.

Dış Kaynak Kullanımı uygulamalarının tarihi on yedinci yüzyıla kadar uzanmakta olup popülaritesi günümüzde aktifleşmiş ve yoğunlaşmıştır. Dış kaynak kullanımının günümüzde popüler bir yönetim düşüncesi olmasının temelinde ise, 1990’lı yılların başında Amerikan ekonomisinde başlayan ve diğer ülkelere de yayılan ekonomik durgunluk ve aşırı rekabetçi iş çevresi ortamı yatmaktadır. İşletmeler faaliyetlerini modernize etmek ve rekabet güçlerini arttırmak için temek yeteneklerine odaklanarak ana faaliyet konuları dışında kalan faaliyetlerini dışardaki alanlarında uzmanlaşmış profesyonel ekiplere devrederek iş yüklerinin hafifletmiş ve asıl faaliyet kollarına odaklanmışlardır. Endüstri işletmelerinin bir çoğunda yemekhane, temizlik, kafeterya gibi hizmetler ikincil hizmetler grubunda sayılıp dışarıdan bir tedarikçiye verilerek kalan diğer faaliyetleri kendi bünyesi içerisinde gerçekleştirmektedir. Böylece işletmeler ikincil işler için vakit ayırıp personel istihdamı ile vakit kaybetmemekte kendi işlerine odaklanarak esnek bir yapıya kavuşmuşlardır. Büyük ölçekli işletmelerde ise bu yöntem yönetimin merkeziyetçilikten uzaklaşmasına ve esnek, etkin ve yenilikçi bir yapıya ulaşmasına katkıda bulunur. Asıl hedef bürokrasiyi azaltıp değişen koşullara ayak uydurabilmek ve rekabet avantajı sağlamaktır.

Dış kaynak kullanımında amaç tedarikçi ile bütünlüğün sağlanması ve bu yöntemin verimliliği arttırıcı bir unsur

Kocaeli Temizlik Şirketi

olarak yer almasıdır. Dış kaynak kullanımına bazı firmalar taktiksel yaklaşıp sadece maliyet odaklı bakarken bazı firmalar ise stratejik yaklaşıp kaynak kullanımının sadece maliyetine değil, işletmeyi etkileyecek kalitesine ve yeteneklerin artırımındaki etkisini göz önünde bulundurur. Kamu hizmeti veren yerel yönetimler ve buna başlı hizmet sağlayan resmi kuruluşlar, maliyet tasarrufu, uzmanlaşma eksikliği ve sınırlı kaynaklar nedeniyle hizmetlerin bazılarını dışarıdan temin ile gerçekleştirirler. Dilovası Temizlik Şirketi Dış Kaynak kullanımının faydaları; en düşük maliyetle en iyi hizmeti sunan firmanın seçilmesi maliyetlerin düşürülmesi faydasıdır.

Hizmet Bölgelerimiz

  • Dilovası Temizlik Şirketi
  • Derince Temizlik Şirketi
  • Gebze Temizlik Şirketi
  • Tuzla Temizlik Şirketi
  • Darıca Temizlik Şirketi

Bir diğeri; yeni üretim yöntemleri oluşturabilme için esneklik sağlamaktır. Temizlik işleri gibi işlerin Temizlik Şirketi ile yapılması sonucu temel işlere odaklanmak imkanı yaratır. Dış kaynak kullanımı değişken ve sabit maliyetlerin belirlenebilmesinde de etkin rol oynar. Aynı zamanda asıl faaliyetler konusunda odaklanıp bilgi ve becerileri arttırma yoluna gidilir.

Dış kaynak kullanımından yararlanan şirket konusunda uzmanlaşmış ve teknolojik gelişmeleri takip eden şirketlerden aldığı hizmetle daha kaliteli bir mal ya da hizmet alabilir ve kaliteyi arttırır. Alınan dış kaynak firmasının yetkinliği asıl firmaya, teknolojiyi takip etme, verimliliği arttırma, risk değerlenmesinin doğru yapılabilmesi ve işletmeye değer katarak yol verir.