PEYZAJ MİMARİ PROJE TASARIM VE UYGULAMA

 

Peyzaj Tasarım Projeleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın Mühendislik ve mimarlık şartnamesi gereği, imarlı alanlarda yapı tarifi dışında kalan açık ve yeşil alanlar ile çatı ve atrium mekanlarının kullanımlara ayrılan alanlarda ekolojik, doğal verilere dayalı üretilen fiziksel plan ve tasarım projeleridir. Peyzaj Tasarım Uygulama Projelerinde, tanımlanan yapısal bitkisel donanımlara ilişkin, yapım ve üretim standartlarına yönelik bilgilerin, tekniğe uygun ölçeklerde çizilmiş, ölçeklendirilmiş, gerekli malzeme ve özelliklerinin yer almalıdır.

Günümüzün değişen koşulları, her meslekte olduğu gibi Peyzaj Mimarlığında da gelişimlerin takibini ve düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır. Teknolojik yükselmeler, küresel siyasi ve ekonomik etkenler, mesleki akreditasyon, ülkesel mevzuatlar teknik standartların oluşturulmasını ve bunlara uyumu gerektirmektedir. Proje tasarım ve çizimlerinde hedef, bilimsel veriler doğrultusunda sosyal, sosyo-kültürel, çevresel faktörler ile ekonomik, teknolojik, iklimsel ve coğrafi koşullar, göz önünde tutularak ihtiyaçları doğru oranda karşılayacak, yenilikçi tasarımlar eşliğinde uygulanabilir projeler üretmektir. Her firmanın ya da bireyin kendine özgü oluşturduğu proje içeriği ve safhaları, çoğu zaman işleyişte sorunlar yaratmaktadır. Hazırlanan bitkisel uygulama projelerinde ortak dil geliştirilememiş olması, her bireyin kendi tekniğini oluşturması gibi durumlar ortaya çıkartmamalıdır.

Peyzaj Tasarım Projelerinde amaç günün değişen koşullarına uygun, nitelikli ve teknik alt yapısı üst düzeyde hizmetler üretmektir. Tasarımın yenilikçi ve tutarlı olması, uygulama kalitesini de beraberinde getirmektedir. Bilimsel veriler başta olmak üzere uygulamanın yapılacağı alanın coğrafik koşulları da düşünülerek hazırlanmış projeler uygulanabilirlikte sorunlar yaşatmamaktadır.

BEŞDUYU TEMİZLİK olarak alışılagelmiş çoğul düzendeki proje tasarım ve çizim tekniklerinin yavanlığı ve yetersizliği içerisinde tarzınıza ve alanınıza uygun projelerle hizmet vererek sizlerin ve Peyzaj Mimarlığının haketttiği kalitede işlerle yanınızdayız…

 

İLETİŞİM : 0262 644 90 37 - 0531 463 19 25

info@besduyutemizlik.com