PERSONEL DANIŞMANLIK HİZMETİ

 

Kocaeli bölgesi sanayi kuruluşlarının fazlalığı ve buna bağlı olarak aldığı göçler nedeniyle hem iş gücü arayanların hem de iş arayanların ortak noktası olarak oldukça önemli bir bölgedir. Kocaeli’nin bu anlamda yoğunluğunun fazla olduğu ilçesi ise Gebze’dir. Gebze Personel Temini hizmeti ise BEŞDUYU TEMİZLİK olarak Kocaeli’nin birçok ilçesinde olduğu gibi verdiğimiz hizmetler arasındadır.

Personel temini hizmetlerinde verilecek personellerin niteliği, çalışacağı alan, alacağı ücret, beklenen performans aralığı gibi etkenler ana firma ile görüşmeler sırasında belirlenir ve BEŞDUYU TEMİZLİK ekibi alınan bilgiler doğrultusunda işe uygun personel arayışlarına başlar. Personel yerleştirme süreci boyunca hedef sayıda çalışan işe yerleştirilene kadar BEŞDUYU TEMİZLİK çalışmalarına alanında uzman insan kaynakları ekibi ile adaylarla birebir mülakatlar yaparak çalışma yürütmektedir. Gebze Personel Temini noktasında potansiyelin yüksekliğine rağmen işe uygun kalifiye personel bulunmasında oldukça problemli bir yerleşim yeridir. Gebze civarında yaklaşık olarak ondan fazla sanayi bölgesinin bulunması ve buna eşit olarak artan alternatifler nedeniyle çalışanlar insan kaynaklarının hassasiyetle yürütülmediği firmaları kolaylıkla terk edip başka kuruluşlara geçiş sağlamaktadırlar. İşveren iş gücünden faydalandığı çalışanın emeğinin karşılığını maddi olarak vererek kişinin fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra güvenlik, ait olma, sevme-sevilme, saygınlık ve kendini gerçekleştirme gibi diğer ihtiyaçlarına da büyük oranda destek sağlamalıdır. Çalışandan istenilen verimliliğin alınması işverenin yürüttüğü insan kaynakları politikalarıyla doğru orantılıdır. Kendisini çalıştığı iş yerine ait hissedip sahiplenme duygusu ile çalışan bir personel ile aidiyetin olmadığı saat doldurma telaşı içerisinde zamanını tamamlayıp çıkmak kaygısı taşıyan bir personelin performans değerlendirmeleri yapıldığında sonuçlar tezimizi haklı çıkarır nitelikte olacaktır.

Personel Danışmanlık Hizmeti süreçlerinde firmalara aranılan iş gücünü sunma hizmeti veren firmalarda insan kaynakları politikalarını bilmeli ve işlerini taşeron mantığıyla değil aidiyet hissederek yapmalıdırlar. BEŞDUYU TEMİZLİK olarak personel temini hizmeti sunacağımız firma için çalışanda aranan kriterler noktasında verdiğimiz özeni işe başlatacağımız personele sağlanan koşullarda da göstermekteyiz. BEŞDUYU TEMİZLİK vizyonu olarak personel temini hizmetlerinde taşeron anlayışını kırma misyonu ile çıktığımız bu yolda işveren ve işçi arasında köprü olup her iki tarafın ihtiyaçlarını aynı oranda ve tarafsız olarak gözetmektedir. Firmamız Personel Danışmanlık Hizmeti süresince verilmiş emekten doğan manevi yetkiyi hem kendisi, hem asıl işveren ve hem de çalışan için eşit şekilde düşünüp personel temini hizmetlerinde işveren-işçi köprüsü olma misyonunu samimiyetle ve hakkaniyetle sürdürüp yoluna devam edecektir.

 

 

İLETİŞİM : 0262 644 90 37 - 0531 463 19 25

info@besduyutemizlik.com