PERSONEL BORDROLAMA HİZMETİ

 

İşletmelerin gittikçe artan bir biçimde devam eden işlerinin temel yetenek ve becerilerini kullanmamak adına organizasyon dışındaki işletmelerden alma eğilimleri Dış Kaynak Kullanımını (outsourcing) ortaya çıkartmıştır. Bu sistem sayesinde işletmeler küçük ve yalın bir yapıyla kaynak tasarrufu yapıp kendi işlerine yoğunlaşabiliyorlar. Geleneksel dış kaynak kullanımının temelinde, bir ürünün hammaddesinin dışarıdan temin edilmesi söz konusuydu. Günümüzde ise sadece hammadde de değil, tüm işlerde dış kaynak kullanımı görülmektedir.

Bir firma, hammadde ve bazı elemanları outsource ederek temel yetenekleri üzerinde yoğunlaşarak ve rekabet avantajı sağlayacaktır. Dış kaynak kullanımı tercihinde etkenin sadece maliyet avantajları olarak düşünülmesi ve bununla sınırlandırılması yanlış bir görüş olacaktır. Dış kaynak kullanımının avantajları;

·         Temel yeteneğin gelişmesi

·         Esnekliğin artması

·         Risk azalımı

·         Kaynak transferi ve kaynakların yeniden dağılımı

·         Sabit sermaye masraflarının azaltılması

·         Kalite artırımı

·         Hız kazanımı

·         Küçülme, yalınlaşma

·         Dış kaynak kullanımında müracaat edilen taşeron firmanın konusunda uzman oluşu, işgücünün uzman ve etkin oluşu üretime ilişkin dışsallıklar maliyeti düşürür.

 

Dış Kaynak Kullanımında Hizmet İçeriği;

 

·         Merkez, iş yeri ve şubeye ilişkin vergi daireleri ve SGK bölge müdürlüklerince gerekli açılış işlemlerinin yapılması,

·         Yeterli sayıda personelin aranması ön mülakatların yapılması,

·         İşe alımı gerçekleştirilen personellerin özlük dosyalarının hazırlanması,

·         Personelin işe giriş sigorta işlemlerinin yapılması,

·         Personelin dönemsel olarak resmi kurumlara verilmesi gereken bildirge ve listelerinin hazırlanması,

·         Personele ait vizite kağıdı düzenlenmesi, izin, bordro ve giriş-çıkış evraklarının düzenlenmesi,

·         Aylık bordro giderlerinin maliyet merkezlerine uygun olarak hazırlanması ve muhasebe kayıtlarının hazırlanması,

·         Yıllık izinlerin takibinin yapılması,

·         Personele ait ücret bordrolarının aylık düzenlenmesi, personele ve yetkililere iletilmesi,

·         Personel ücret ödemlerinin yapılması,

·         Personel aylık SGK bildirimlerinin yapılması ve ilgililere iletilmesi,

·         Personel işten ayrılışlarda tazminat hesaplamaları, tazminat ödemeleri, ibranamelerin imzalatılması ve diğer işlemlerin yapılması,

·         Firmalara personele ait aylık puantaj bilgilerinin, net ücret ödemelerinin, sigorta ödemelerinin, vergi ödemelerinin ve bordroya ilişkin diğer hesaplamaların hazırlanması ve sunulması işlemlerini kapsamaktadır.

 

 

İLETİŞİM : 0262 644 90 37 - 0531 463 19 25

info@besduyutemizlik.com